เป็นแหล่งอบรม และศึกษาดูงาน

pc100090_wince.jpg
sany1194_wince.jpg sany0498_wince.jpg      

Training Programs
กิจกรรมฝึกอบรม
หลักสูตร
- Brain Based Learning
- Organization and Development
- Project Based Learning
- Thinking
- การพัฒนาแกนนำแม่ ,ผู้ดูแลเด็ก ,ครูอนุบาลมืออาชีพ
- ผู้บริหารสถานศึกษา
- Low Brain Wave
- การประเมินมาตรฐานโรงเรียน
- การสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- การบริหารจัดการชั้นเรียน
- School Management and Leadership
คณะดูงาน/อบรม ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เดือน พฤษภาคม-ตุลาคม 2551 จำนวน (ประมาณ 2,000คน)
อบรม-ศึกษาดูงานติดต่อ ครูต๋อย 044-661564-7
pantippalpmp50@gmail.com

sany0741_wince.jpg

sany0630_wince.jpg sany0611_wince.jpg    
Comments