ระดับอนุบาล

 • ระดับอนุบาล         การจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลจะเป็นไปตามหลักการพัฒนาของเด็ก  กิจกรรมการเรียนการสอนจะถูกแทรกไว้ด้วยแนวคิดต่างๆ ที่เป็นข้อดีจากหลากหลายนวัตกรรมด้วยกัน  ซึ่งต้องเหมาะกับชุมชนด ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2556 00:09 โดย Theeraphan Leethapthai
 • การปรับพฤติกรรม การปรับพฤติกรรม     ในระดับชั้นอนุบาลใช้เรื่องเล่า  นิทาน  ละคร  เป็นสื่อในการปรับพฤติกรรม  เพื่อให้เด็กตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ปลูกฝ ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2556 00:07 โดย Theeraphan Leethapthai
 • กิจกรรมประจำวัน ตารางกิจกรรมประจำวัน 07.30 - 08.00 น.      รับเด็ก  พบปะกับผู้ปกครอง 08.00 – 08.30 น.     กิจกรรมหน้าเสาธง 08.30 – 09.00 น.     กิจกรรมพัฒนาร ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2556 00:04 โดย Theeraphan Leethapthai
 • เป้าหมาย เป้าหมาย     เพื่อให้เด็กอายุ  4-6  ปี  มีคุณลักษณะต่างๆ  ดังนี้ 1.  มีร่างกายแข็งแรง  ใช้ทุกส่วนของร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ...
  ส่ง 23 ก.ค. 2556 00:03 โดย Theeraphan Leethapthai
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »Comments