กิจกรรมประจำวัน

โพสต์22 ก.ค. 2556 23:52โดยTheeraphan Leethapthai   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2556 00:04 ]
ตารางกิจกรรมประจำวัน
07.30 - 08.00 น.      รับเด็ก  พบปะกับผู้ปกครอง
08.00 – 08.30 น.     กิจกรรมหน้าเสาธง
08.30 – 09.00 น.     กิจกรรมพัฒนาร่างกายและสุนทรียะ
09.00 – 09.30 น.     กิจกรรมจิตศึกษา และพัฒนาคลื่นสมองต่ำ
09.30 – 10.00 น.     กิจกรรมพัฒนาสติปัญญา  (Project)
10.00 – 10.30 น.     รับประทานของว่างเช้า
10.30 – 11.00 น.     กิจกรรมพัฒนาการคิดและจินตนาการ
11.00 – 12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน                                                                   
12.00 – 13.00 น.     อาบน้ำ  ฟังนิทานและสวดมนต์ก่อนนอน
13.00 – 14.30 น.     นอนพักผ่อน
14.30 – 15.00 น.     ตื่นนอน  เก็บที่นอน  ล้างหน้า  และดื่มนม
15.00 – 15.30 น.     ทบทวนกิจกรรมในแต่ละวัน  
15.30 – 16.00 น.     เล่นอิสระที่สนามเด็กเล่น  รอผู้ปกครองรับกลับบ้าน
Comments