การศึกษาล้าสมัย (เรียนเล่นให้เป็นเรื่อง)

ชื่อหนังสือ การศึกษาล้าสมัย (เรียนเล่นให้เป็นเรื่อง)

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่ 2

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  

ผมอิ่มเอมทุกครั้งที่วาดเสร็จ ดื่มกินอาหารได้อย่างเอร็ดอร่อย สูดกลิ่นสีหลับอย่างมีความสุข ดั่งงานวาดนั้นเป็นพลังชีวิต วันนี้ผมไม่ได้กลัวว่าภาพที่วาดจะสวยหรือไม่ ผมไม่ได้วาดให้ใครตรวจ แค่วาดเพื่อประดับการหายใจ นี่คือการเรียนเล่นๆ ให้เป็นเรื่องของผม