จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ

หนังสือ  จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่ 

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  978-616-202-485-6 

โชคดีที่ได้ตื่นตอนเช้า ตั้งแต่ตื่นตาเช้า เราแต่ละคนล้วนได้พบพานกับเรื่องราวมากมาย มากมายเสียจนไม่อาจจดจำได้ แล้วเราก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเหล่านั้น เป็นเรื่องราวจากเช้าวันหนึ่งจวบจนวันที่เราปิดเปลือกตาสุดท้าย