สายลมกับทุ่งหญ้า 

หนังสือ  สายลมกับทุ่งหญ้า

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่ 

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  978-616-2024-092 

ณ ท้องทุ่ง ที่สายลมได้พัดผ่าน วันแล้ววันเล่า คืนแล้วคืนเล่า ปีแล้วปีเล่า พัดจากทิศหนึ่งไปยังอีกทิศหนึ่ง แล้วก็พัดกลับมา บางครั้งแผ่วเบา บางครั้งก็หนักหน่วงบ้าคลั่ง บ้างนำพาความแห้งแล้งมาสู่ บ้างก็เป็นความเหน็บหนาว หรือ บ้างก็เป็นความชุ่มฉำ่ สายลม คือ ลมหายใจของท้องทุ่ง ลมหายใจแม้จะแผ่วเบา แต่ก็หมายถึงการมีชีวิต