จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน 

หนังสือ  จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่ 11

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  978-616-92023-32

“จิตศึกษา” เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะทำให้ผู้เรียนได้ใช้พลังด้านในเพื่อแสวงหาความเข้าใจแห่งตนและความหมายของการดำรงอยู่  ด้วยการดำเนินการ 3 กระบวนทัศน์   ได้แก่  การสร้างชุมชนที่มีสนามพลังด้านบวก การใช้จิตวิทยาเชิงบวก และ การใช้กิจกรรมจิตศึกษา