เมืองแห่งหมอก

หนังสือ  เมืองแห่งหมอก

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่ 

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  978-616-804-305-9 

ขณะที่เกลียวคลื่นซึ่งแรมทางมายาวนานอย่างอ่อนล้าได้ม้วนตัวเข้าซบซับกับชายหาด ขณะที่มวลหมู่เมฆอันหนักอึ้งได้กลั่นตัวเป็นฝนห่าใหญ่เพื่อโปรยปรายลงสู่ผืนป่า ขณะที่พายุหิมะกราวพัดลงมาจากแดนเหนือเข้าปกคลุมเนินเขาอันโดดเดี่ยว ขณะที่เปลวลมร้อนวูบไหวอยู่เหนือเนินทรายอันเวิ้งว้าง ขณะนั้น... เรื่องราวก็ปรากฏขึ้น ณ เมืองแห่งหมอก