ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง

โดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

      จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ภาษาไทย                                                            

เพื่อให้เด็กเข้าถึงวรรณกรรมพัฒนาสู่การคิดขั้นสูง ครูได้ออกแบบการสอนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมที่ไปไกลกว่าอ่านออกเขียนได้ ยกระดับคุณภาพไปสู่จุดมุ่งหมายมายการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.เพื่อใช้ภาษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ และเพื่อสื่อสารความรู้สึก ความต้องการ

2.เพื่อใช้ภาษากับการคิดชั้นสูง สู่ความเข้าใจต่อโลก ต่อปรากฏการณ์   ทั้งรับรู้และถ่ายทอดอารยธรรมเพื่อการดำรงอยู่ร่วมกัน

3.เพื่อใช้ภาษาในการรับรู้และถ่ายทอดการเข้าถึงสิ่งสูงสุด

       การจัดการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติอย่างองค์รวม                           


ขั้นที่ 4  ขั้นแตกแขนง (แจกลูกผสมคำ  ตัวอักษร-คำ-วลี-ประโยค-เรื่องราว)

             ฟังจากครูเล่า ครูอ่าน  ให้พูดสนทนาจากการได้ฟัง เนื้อเรื่องและความหมายของคำ

             อ่าน-เขียนแบบสะกดคำได้  เขียนเป็นคำ วลี ประโยค-เป็นเรื่องได้

ขั้นที่ 3  ขั้นเทียบเคียง (ตัวอักษรกับเสียง)  ฟังจากครูอ่าน ให้พูดสนทนาจากเนื้อเรื่องและความหมายของคำ

              ฟังและพูดการออกเสียง คำ พยัญชนะ สระ  อ่านเป็นคำ วาด-เขียนเป็นคำ

              (จำและเขียนพยัญชนะ-สระได้บางตัว เทียบเคียงรูป-เสียงของคำได้)

ขั้นที่ 2  รับรู้การใช้สัญลักษณ์แทนความหมาย เน้นให้ฟังจากครูเล่า ครูอ่าน

              ให้พูดสนทนาเนื้อเรื่องและความหมายของคำ   ให้เขียนลอกแบบ ให้วาด  (จำเป็นรูปคำ-เสียง-ความหมาย)

ขั้นที่ 1  ขั้นรับรู้เสียงและเข้าใจความหมาย  เน้นให้ฟังจากครูเล่าและครูอ่าน   

             ให้พูดสนทนาจากเรื่อง จากการเล่น จากกิจกรรม  เขียนวาดแบบขีดเขี่ย  

        ขั้นตอนการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง        

       แนะนำหนังสือ

ชุดนิทานพัฒนา EF   สำหรับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    ดาวน์โหลดแผนการสอนที่นี่

1.ปลาดาวบนชายหาด

        ดูรายละเอียดเพิ่มเติม      

2.เต่าภูมิใจ

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

3. ภูเขากับต้นไม้ 

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

4. ระวังหนูนะ  

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

5. หมอช้างรักษา 

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

6. หมอช้างสร้างสุข 

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

7. หอมนิลอยากมีเพื่อน  

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

8.ไม่มีฟัน ไม่เห็นเป็นไร  

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

9.พระราชาบนดาวสีเขียว 

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

10.เด็กชายกับดวงดาว 

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   

11.ใครๆก็ฝันอยากเป็นอย่างนั้น   

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   

12.แมวแต้มห้าจุด

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

13.กานักกิน

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

14.แมวออฟฟิศ 

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

15.คุณตานักเก็บกวาด

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

16.แมวหางกุด

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

17.ไก่นอกคอก

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

18.เด็กกล่อง

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

19.แมวขาวแมวดำ

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

20.ตุ๊กตานางฟ้าหัวจุก 

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

21.แม่มดขนมหวานกับนางฟ้าฟันผุ 

      ดูรายละเอียดเพิ่มเติม      

22.เจ้านกกระจอก

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม      

23..ความรักของมีนวัน

      ดูรายละเอียดเพิ่มเติม      

24.นางฟ้าหัวจุกไปโรงเรียน

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

25.หนูอยากเป็นยักษ์

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

26.รูปปั้นเทพเจ้า 

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

27.รากงอกออกดอกออกผล

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

วรรณกรรมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5    ดาวน์โหลดแผนการสอนที่นี่

อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว

       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

 สายลมกับทุ่งหญ้า

       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม      

จากเช้าวันหนึ่งถึงก่อนโลกาวินาศ

       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม       

บันทึกของชายผู้ถูกกักขังเป็นมนุษย์ฟาร์ม

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

วรรณกรรมสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ดาวน์โหลดแผนการสอนที่นี่

รักในเอเดน

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม      

เมืองแห่งหมอก

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

 ณ ริมธารแห่งกาลภพ

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม      

Digital Disruption 

การศึกษาล้าสมัยฯ

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม     

ปลาทอง (รวมทั้งตัวที่ว่ายน้ำแบบหงายท้อง)

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม    

บันทึกของชายผู้ถูกกักขัง

เป็นมนุษย์ฟาร์ม

     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม