รับสมัครครู(นอกกะลา)

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

เรื่อง  รับสมัครครู


ด้วยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล (เรียนฟรี)

ตั้งอยู่เลขที่ 162 หมู่ 13 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ต้องการรับครูเพื่อร่วมทำงานกับโรงเรียน ดังนี้


ประกาศรับสมัครครูคณิตศาสตร์ และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์


คุณสมบัติ

- จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู

- ไม่จำกัดเพศ และอายุ

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

- พร้อมที่จะอุทิศเวลาให้กับการทำงานอย่างเต็มที่


อัตราเงินเดือน

- ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท พร้อมที่พักและอาหารกลางวัน

ทั้งนี้หากสนใจ มาสมัครด้วยตัวเองเตรียมเอกสารการสมัครงาน (เอกสารส่วนตัวกรุณาถ่ายเอกสารมาให้เรียบร้อย) พร้อมสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ (เว้นวันหยุดราชการ) 

สมัครได้ที่อาคารธุรการ เวลา 08.00-15.30 น. สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 086-6392177 

 

 

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา