รับสมัครครู(นอกกะลา)

ประกาศโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

เรื่อง  รับสมัครครู

 

      

ด้วยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล (เรียนฟรี) ตั้งอยู่เลขที่ 162 หมู่ 13 ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  

ต้องการรับครูเพื่อร่วมทำงานกับโรงเรียน  ดังนี้

ครูผู้สอนจำนวน 4 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

-  จบปริญญาตรีขึ้นไป  ไม่จำกัดสาขาวิชา ไม่จำเป็นต้องมีวุฒิครู

-  ไม่จำกัดเพศ และอายุ

-  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

-  พร้อมที่จะอุทิศเวลาให้กับการทำงานอย่างเต็มที่

  อัตราเงินเดือน

-  ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท พร้อมที่พักและอาหารกลางวัน

 

ทั้งนี้หากสนใจ  มาสมัครด้วยตัวเองเตรียมเอกสารการสมัครงาน (เอกสารส่วนตัวกรุณาถ่ายเอกสารมาให้เรียบร้อย)

 พร้อมสอบข้อเขียน รับสมัครในวันที่ 3-14 กรกฎาคม 2566  (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครได้ที่อาคารธุรการ  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 086-6392177

 

 

โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา