การศึกษาล้าสมัย (เรียนเล่น ๆ ให้เป็นเรื่อง)

ชื่อหนังสือ การศึกษาล้าสมัย (เรียนเล่น ๆ ให้เป็นเรื่อง)

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2562   

พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2562 

พิมพ์ครั้งที่ 3 : 2565 

พิมพ์ครั้งที่ 4 : 2565 

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN   978-616-395-976-8

จำนวน 205 หน้า

ผมอิ่มเอมทุกครั้งที่วาดเสร็จ ดื่มกินอาหารได้อย่างเอร็ดอร่อย สูดกลิ่นสีหลับอย่างมีความสุข ดั่งงานวาดนั้นเป็นพลังชีวิต วันนี้ผมไม่ได้กลัวว่าภาพที่วาดจะสวยหรือไม่ ผมไม่ได้วาดให้ใครตรวจ แค่วาดเพื่อประดับการหายใจ นี่คือการเรียนเล่นๆ ให้เป็นเรื่องของผม