จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน 

หนังสือ  จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2554     โดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  

พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2558     โดย  สำนักพิมพ์เรียนนอกกะลา    

พิมพ์ครั้งที่ 3-5 : 2560  โดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  

พิมพ์ครั้งที่ 6 : 2561      โดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

พิมพ์ครั้งที่ 7 : 2562      โดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  

พิมพ์ครั้งที่ 8-9 : 2564   โดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  

พิมพ์ครั้งที่ 10 : 2565   โดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา  

พิมพ์ครั้งที่ 11 : 2566   โดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  978-616-92023-32

จำนวน  192  หน้า

“จิตศึกษา” เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่จะทำให้ผู้เรียนได้ใช้พลังด้านในเพื่อแสวงหาความเข้าใจแห่งตนและความหมายของการดำรงอยู่  ด้วยการดำเนินการ 3 กระบวนทัศน์   ได้แก่  การสร้างชุมชนที่มีสนามพลังด้านบวก การใช้จิตวิทยาเชิงบวก และ การใช้กิจกรรมจิตศึกษา