ณ ริมธารแห่งกาลภพ

หนังสือ  ณ ริมธารแห่งกาลภพ

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่  1  :  พฤษภาคม  2557

พิมพ์ครั้งที่  2  :  ตุลาคม       2557

พิมพ์ครั้งที่  3  :  ตุลาคม       2564

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  9786169202325

จำนวน 102 หน้า

ก่อนหน้านี้ เมื่อข้าฯ สิ้นหวัง แม่ผู้อารีต่อข้าฯ เสมอมา ได้โอบอุ้มข้าฯ ไว้ด้วยมือและแขนทั้งสองข้างของนาง เห่กล่อมข้าฯ ด้วยบทลำนำเพลงพื้นบ้านอันรื่นเริง ปลุกเร้าความหวังของข้าด้วยบทเทพปกรนัม แต่บัดนี้ ข้าฯ ไม่อาจได้สัมผัส มืออันหยาบกร้าน และน้ำเสียงอันอ่อนโยนของนางนั้นแล้ว ในบท “จุติกาล ณ ริมธารฟากฝั่งภพ”