บันทึกของชายผู้ถูกกักขังเป็นมนุษย์ฟาร์ม

หนังสือ  บันทึกของชายผู้ถูกกักขังเป็นมนุษย์ฟาร์ม

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่  1 :  ปี  2565  

พิมพ์ครั้งที่  2 :  ปี  2565  

พิมพ์ครั้งที่  3 :  ปี  2566

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  978-616-564-136-4 

จำนวน 156 หน้า

ขอบฟ้าในแสงยามเช้าวันนี้เหมือนสีของลูกตำลึงสุกที่มีก้นสีแดงแต่หัวยังสีเขียว ผมนึกขำ ๆ  ว่าดวงอาทิตย์กับท้องฟ้าก็มีเวลาทำเป็นขี้เล่นเหมือนกัน  ไม่ได้ขึงขัง ตึงตังจริงจังตลอดเวลา  ผมเดินเก็บถั่วฝักยาวตรงปลายนา  เก็บผักใบหลายอย่าง อย่างละนิด เดินอาบแสงอุ่นอ่อนทั้งหยอกเอินกับยอดหญ้าฉ่ำหมอกที่กำลังงัวเงียตื่น ธรรมชาติธรรมดา ๆ  ที่ปรากฏเบื้องหน้าขณะหนึ่ง มักสอนเราให้สงบ   รู้จักวางใจต่อสิ่งต่าง  ๆ  และให้มีความสุข