ปลาดาวบนชายหาด 

หนังสือ  ปลาดาวบนชายหาด 

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่  3   ปี  2558

พิมพ์ครั้งที่  4   ปี  2561

พิมพ์ครั้งที่  5  ปี  2566

จำนวน 28 หน้า (รวมปก)

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  978-616-804-301-1 

เป็นนิทานที่ปลูกฝังความรู้สึกร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ดูดายต่อปัญหา  การเห็นความสัมพันธ์ของทุกสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่  นิทานเรื่องนี้ยังนำไปสู่การฝึกอ่าน เขียน การทำความเข้าใจ การตีความ  หรือใช้กระตุ้นให้เด็กคิดเพื่อหาทางสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สิ่งต่าง ๆ ยังคงดำเนินไปได้อย่างปกติสุข Problem Based Learning

ประเภท 

นิทานสำหรับอ่านให้เด็กๆ ฟัง 

สรรพคุณ 

1. นิทานเป็นสิ่งเชื่อมต่อระหว่างโลกจินตนาการกับเรื่องจริงของโลก 

2. อ่านนิทานช่วยเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ ซึ่งมีผลต่อการคิดและการเรียนรู้ ทั้งความเข้าใจต่อโลกและชีวิตยังต้องการคำศัพท์จำนวนมาก 

3. อ่านนิทานสร้างความรู้สึกให้เด็กอยากอ่านเอง 

4. อ่านนิทานคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ตัวใหญ่กับมนุษย์ตัวน้อย ผ่านมือ สายตา ความคิด ความรู้สึก และเรื่องราว 

วิธีใช้ 

อ่านโดยทำเสียงอย่างอ่านหนังสือ เมื่อเจอคำศัพท์ยากหรือแปลก อาจหยุดสักนิด เพื่อชวนคุยถึงความหมายของคำนั้น โดยที่ผู้อ่านนิทานร่วมให้ความเห็นถึงความหมายของคำนั้นได้ เมื่ออ่านจบอาจจะถามถึงเรื่องราวความรู้สึกความคิดของผู้ฟังได้ แต่ผู้อ่านไม่ควรสรุปเรื่องหรือสรุปเป็นคำสอน ขนาดการใช้ อ่านไม่มีจำกัดทั้ง เวลา เพศ วัย ข้อพึงระวัง นิทานคือเรื่องไม่จริง เป็นไปได้ที่จะมีทุกข์ สุข เศร้า เกิด ตาย โหดร้าย รัก เลิก อิจฉา ลามก หรือ ขำๆ ไร้สาระ แต่เรื่องราวในนิทานจะชวนเด็ก ๆ ขยายขอบเขตจากโลกจินตนาการสู่โลกของความจริง เสมือนการฟังเรื่องจริงของโลกโดยมีผู้อ่านนิทานขณะนั้นเป็นประจักษ์พยานว่า “นี่มันไม่ได้เลวร้ายมากหรอกนะ”