ปลาทอง (รวมทั้งตัวที่ว่ายน้ำแบบหงายท้อง)

หนังสือ  ปลาทอง (รวมทั้งตัวที่ว่ายน้ำแบบหงายท้อง)

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่  1  :  2557

พิมพ์ครั้งที่  2  :  2564

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  978-616-920-232-5 

จำนวน 112 หน้า

ก่อนหน้านี้ เมื่อข้าฯ สิ้นหวัง แม่ผู้อารีต่อข้าฯ เสมอมา ได้โอบอุ้มข้าฯ ไว้ด้วยมือและแขนทั้งสองข้างของนาง เห่กล่อมข้าฯ ด้วยบทลำนำเพลงพื้นบ้านอันรื่นเริง ปลุกเร้าความหวังของข้าด้วยบทเทพปกรนัม แต่บัดนี้ ข้าฯ ไม่อาจได้สัมผัส มืออันหยาบกร้าน และน้ำเสียงอันอ่อนโยนของนางนั้นแล้ว ในบท “จุติกาล ณ ริมธารฟากฝั่งภพ”