รักในเอเดน

หนังสือ  รักในเอเดน

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่  1  :  2558

พิมพ์ครั้งที่  2  :  2553

พิมพ์ครั้งที่  3  :  2564

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  978-616-92023-6-3

จำนวน 126 หน้า

เมื่อเธอรัก ลมหายใจของเธอจะบรรจุไปด้วยกลิ่นอายของความทรงจำที่มีต่อเขา ดวงตาที่พริ้มหลับของเธอจะฉาบฉายอยู่เนืองนิจด้วยภาพของเขา หูของเธอจะกึกก้องด้วยเสียงกระซิบจากริมฝีปากของเขา กายของเธอจะเต็มเปี่ยมด้วยสายธารแห่งความปรารถนาที่ไหลไปสู่เขา