หนังสือวรรณกรรม-สายลมกับทุ่งหญ้า  

ชื่อหนังสือ สายลมกับทุ่งหญ้า 

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่  1  :  2551

พิมพ์ครั้งที่  2  :  2552

พิมพ์ครั้งที่  3  :  2553

พิมพ์ครั้งที่  4  :  2554

พิมพ์ครั้งที่  5  :  2563

พิมพ์ครั้งที่  6  :  2563 

พิมพ์ครั้งที่  7  :  2564

จำนวน 137  หน้า

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  978-616-202-409-2

ณ ท้องทุ่ง ที่สายลมได้พัดผ่าน วันแล้ววันเล่า คืนแล้วคืนเล่า ปีแล้วปีเล่า พัดจากทิศหนึ่งไปยังอีกทิศหนึ่ง แล้วก็พัดกลับมา บางครั้งแผ่วเบา บางครั้งก็หนักหน่วงบ้าคลั่ง บ้างนำพาความแห้งแล้งมาสู่ บ้างก็เป็นความเหน็บหนาว หรือ บ้างก็เป็นความชุ่มฉำ่ สายลม คือ ลมหายใจของท้องทุ่ง ลมหายใจแม้จะแผ่วเบา แต่ก็หมายถึงการมีชีวิต