อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว

หนังสือ  อธิษฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2552

พิมพ์ครั้งที่ 2 : 2553

พิมพ์ครั้งที่ 3 : 2554

พิมพ์ครั้งที่ 4 : 2563

พิมพ์ครั้งที่ 5 : 2563

พิมพ์ครั้งที่ 6 : 2564

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  978-616-202-408-5

จำนวน 120 หน้า

ผมคิดว่านั่นคือรูปนางฟ้าที่วาดได้สวยที่สุดแล้ว แต่ครูก็ตรวจให้ผมเพียงดาวเดียว ในความรู้สึกของผม ดูมันเป็นดาวซีดๆ ผอมๆ เสียด้วยสิฮะ เมื่อผมแอบ ชำเลืองดูภาพของเพื่อนบางคน ครูให้ดาวดวงโตสามดวง ผมแอบซุกดาวของผมทั้งหมดไว้ หวังว่าใครจะไม่เจอ