เมืองแห่งหมอก

หนังสือ  เมืองแห่งหมอก

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่  1  :  2559

พิมพ์ครั้งที่  2  :  2563  

พิมพ์ครั้งที่  3  :  2564  

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN  978-616-804-305-9 

จำนวน 152 หน้า

ขณะที่เกลียวคลื่นซึ่งแรมทางมายาวนานอย่างอ่อนล้าได้ม้วนตัวเข้าซบซับกับชายหาด ขณะที่มวลหมู่เมฆอันหนักอึ้งได้กลั่นตัวเป็นฝนห่าใหญ่เพื่อโปรยปรายลงสู่ผืนป่า ขณะที่พายุหิมะกราวพัดลงมาจากแดนเหนือเข้าปกคลุมเนินเขาอันโดดเดี่ยว ขณะที่เปลวลมร้อนวูบไหวอยู่เหนือเนินทรายอันเวิ้งว้าง ขณะนั้น... เรื่องราวก็ปรากฏขึ้น ณ เมืองแห่งหมอก