ใครๆ ก็ฝันอยากเป็นอย่างนั้น

หนังสือ ใครๆ ก็ฝันอยากเป็นอย่างนั้น

ผู้เขียน  วิเชียร  ไชยบัง

พิมพ์ครั้งที่  2  ปี  2558

พิมพ์ครั้งที่  3  ปี  2561

จัดพิมพ์และจัดจำหน่ายโดย  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

ISBN 978-616-804-30-2-8 

ความฝันหรือจินตนาการมีไว้เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ของเด็กๆ  และการทำความรู้จักตัวตนของตัวเองต้องใช้เวลา  นิทานเรื่องนี้ช่วยให้เด็กๆ  หัดตั้งคำถามเพื่อมองย้อนกลับมาสำรวจ และเห็นคุณค่าในตัวเอง

ประเภท 

นิทานสำหรับอ่านให้เด็กๆ ฟัง 

สรรพคุณ 

1. นิทานเป็นสิ่งเชื่อมต่อระหว่างโลกจินตนาการกับเรื่องจริงของโลก 

2. อ่านนิทานช่วยเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ ซึ่งมีผลต่อการคิดและการเรียนรู้ ทั้งความเข้าใจต่อโลกและชีวิตยังต้องการคำศัพท์จำนวนมาก 

3. อ่านนิทานสร้างความรู้สึกให้เด็กอยากอ่านเอง 

4. อ่านนิทานคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ตัวใหญ่กับมนุษย์ตัวน้อย ผ่านมือ สายตา ความคิด ความรู้สึก และเรื่องราว 

วิธีใช้ 

อ่านโดยทำเสียงอย่างอ่านหนังสือ เมื่อเจอคำศัพท์ยากหรือแปลก อาจหยุดสักนิด เพื่อชวนคุยถึงความหมายของคำนั้น โดยที่ผู้อ่านนิทานร่วมให้ความเห็นถึงความหมายของคำนั้นได้ เมื่ออ่านจบอาจจะถามถึงเรื่องราวความรู้สึกความคิดของผู้ฟังได้ แต่ผู้อ่านไม่ควรสรุปเรื่องหรือสรุปเป็นคำสอน ขนาดการใช้ อ่านไม่มีจำกัดทั้ง เวลา เพศ วัย ข้อพึงระวัง นิทานคือเรื่องไม่จริง เป็นไปได้ที่จะมีทุกข์ สุข เศร้า เกิด ตาย โหดร้าย รัก เลิก อิจฉา ลามก หรือ ขำๆ ไร้สาระ แต่เรื่องราวในนิทานจะชวนเด็ก ๆ ขยายขอบเขตจากโลกจินตนาการสู่โลกของความจริง เสมือนการฟังเรื่องจริงของโลกโดยมีผู้อ่านนิทานขณะนั้นเป็นประจักษ์พยานว่า “นี่มันไม่ได้เลวร้ายมากหรอกนะ”